Partner

Kampagner & Mediekit

Billede
Kampagne

Få mere at vide om eksponering, annoncering og muligheden for kampagner hos Dansk Aktionærforening.

Kontakt os på hpk@shareholders.dk og få tilsendt aktuelt mediekit, hvor du kan læse mere om vores målgrupper og en særdeles attraktiv gruppe af forbrugere.

Dansk Aktionærforening er hele Danmarks investeringsfællesskab. Vi arbejder for bedre vilkår for dig som aktionær og og for investorkulturen i Danmark. Vi gør det uafhængigt, kompetent og inspirerende. Foreningens medlemmer tæller mere end 16.500 investorer, hver med en gennemsnitlig formue på knapt 7 mio. kr. og et samlet investeret beløb på godt 65 mia. kr. Derudover følges Dansk Aktionærforening dagligt af en talstærk skare af influenter, investorer, investeringsrådgivere, politikere og virksomhedsejere.

MEDIEUNIVERS

Består af medlemsmagasinet Aktionæren, der udgives 9 gange årligt - og digitalt leverer vi dagligt aktuelle nyheder, artikler og analyser om aktie- og investeringsmarkedet på vores hjemmeside shareholders.dk. Vores nyhedsbrev udsendes ugentligt året rundt, og vi har en aktiv tilstedeværelse på alle SoMe kanaler blandt andet med feeds og vores InvestorTV, der kan følges via youtube. Derudover afholder vi løbende arrangementer og events.

DEMOGRAFI 

44% bor vest for Storebælt og 56% øst for Storebælt. 80% er mænd og 20% kvinder. Alderen varierer fra 8% der er mellem 18-39 år, 30% mellem 40-59 år og 62% er over 60+ iflg. Kantar/Gallup.

INVESTEREDE BELØB

11% har ikke investeret, 30% har investerede beløb op til kr. 100.000, 50% op til kr. 1 mio., og 9% op til kr. 10 mio. kr. Det gennemsnitlige investerede beløb pr. medlem er 3,7 mio. kr, og den gennemsnitlige formue er 6,9 mio. kr pr medlem. Samlet investerede beløb blandt vores medlemmer nærmer sig 65 mia. kr.

INVESTERINGSFREKVENS 

21% investerer ugentligt, 23% kvartalsvis, 35% månedligt, 12% halvårligt, 9% sjældnere.

MÅLGRUPPE INTERESSER

Målgruppen er mere engagerede og har en større interesse for politik, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedsforhold, erhvervspolitik, jobmarked, klima & miljø, forbrugerspørgsmål, skatteforhold samt egns- og lokalspørgsmål. Målgruppen holder sig opdateret om og er særligt interesseret i finansielle services, nyheder, sport, bil og motor, It og internet, rejser samt ure og smykker.

MÅLEGRUPPE FOKUSOMRÅDER

  • Har højere personlig indkomst end gennemsnittet
  • Har større portefølje af både aktier og obligationer
  • Stemmer i højere grad til højre for Socialdemokratiet
  • Er mere engagerede i både indenlandske og udenlandske nyheder samt lokalstof, erhvervs- og finansstof, aktier & obligationer og boligmarkedet
  • Følger mere med i sport og er mere aktive både som udøvere og tilskuere
  • Benytter oftere fly og kører mere i bil og med taxi
  • Læser i højere grad faglitteratur og tidsskrifter/magasiner
  • Går mere i dybden og finder yderligere informationer om personer, nyheder og begivenheder
  • Går oftere i teater, på kunstudstilling, museer, biograf, til klassiske koncerter, ballet, pop/rock koncerter samt stand-up shows.
  • Køber mere luksus og betaler ofte lidt ekstra.

 

Kilde: Wilke & Kantar/Gallup