Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor 2024

Generalforsamling.

OW bunker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.
 

Tidspunkt: mandag den 22. april 2024 kl. 16:30


Sted: Mødet bliver afholdt digitalt på Teams. (link vil blive fremsendt pr mail. på dagen, til de tilmeldte)

Ved fysisk fremmøde: skal du skrive til mp@shareholders.dk senest fredag den 19 .april kl. 12.00, hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde på Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.) 

 
Tilmelding: Senest fredag den 19.april 2024 kl.12:00

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. 1. Valg af dirigent.

  2. Beretning fra bestyrelsen inkl.

  · Orientering om igangværende forligsforhandling for deltagerne i gruppesøgsmålet om prospektansvar.

  · Orientering om varetagelse af interesserne for den øvrige del af foreningens medlemmer, herunder efter et eventuelt forlig i gruppesøgsmålet tiltrædes.

  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.

  4. Valg til bestyrelsen

  · På valg er: Morten Schwartz Nielsen, Keld Askær og Janus Kodal

  5. Valg af revisor

  · Poul Ø. Andersen

  6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. De skal sendes til Morten Schwartz Nielsens mail: msn@les.dk.

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Eventuelt


Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
•      Viggo Nedergaard Jensen
•      Niels Mengel
•      Mikael Bak

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man sende cv til mp@shareholders.dk senest onsdag 17. april kl. 10:00

 

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
0
-

Digitaltmøde
Danmark