Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor 2022

Generalforsamling.

OW bunker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.
 
Tidspunkt:    Tirsdag den 17. maj  2022 kl. 17.00

Sted:              Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom. (link vil blive fremsendt pr mail. dagen før, til de tilmeldte)

Ved fysisk fremmøde: skal du skrive til mp@shareholders.dk senest fredag  den 13. maj kl. 10.00, hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde på Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.) 
 
Tilmelding: Senest fredag den 13. maj 2022

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver.
   
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
   
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.
  De skal sendes til Morten Schwartz Nielsens mail: msn@les.dk
   
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2022.
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.

På valg er Keld Askær, Janus Kodal og Morten Schwartz Nielsen


Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
•      Viggo Nedergaard Jensen
•      Niels Mengel
•      Mikael Bak

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man sende cv til mp@shareholders.dk senest fredag 13. maj kl. 10:00

 1. Valg af revisor.
   
 2. Eventuelt.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser

18

-

Danmark