Åbent hus i Aalborg

Åbent Hus | InvestorUgen | Lokalforeninger | Kom i gang

Lokalforeningen i Nordjylland byder velkommen til nye og potentielle medlemmer i Dansk Aktionærforening. Til en aften hvor du kan høre mere om hvad foreningen kan tilbyde.

I løbet af aftenen kommer der indlæg fra:

  • Christian Mose Nielsen Spar Nord om aktiesituationen lige nu og overordnede forventninger til fremtiden

og

  • Claus Linde fra Linde & Partners om sektorrotation fra vækst- til valueaktier.

 

Der bliver også masser af tid til at du kan stille dine spørgsmål til oplægsholderne og lokalforeningens bestyrelse - vi slutter af med et let traktement.

Så har du ikke tidligere deltaget i nogen af vores arrangementer, vil vi opfordre til at du møder op. 

 

Husk endelig at følge med i de øvrige arrangementer i investorugen på www.shareholders.dk/investorugen. En del bliver streamet.

Billede
Medlemspris
0,00 kr.
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
2
-

BDO
Visionsvej 51
9000 Aalborg
Danmark