TønderInvestor generalforsamlingen 2023

Generalforsamling.

Tønderinvestor

Indkaldelse til generalforsamlinger for Tønderinvestor 2009

Tidspunkt: tirsdag, den 28. marts 2023 klokken 19:00
Sted: Løgumkloster Central Hotel, Markledgade 15, 6240 Løgumkloster

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009


Traktement: Der serveres kaffe og tilbehør.

 

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009:

a. Valg af dirigent
b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.
c1. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
d. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være meddelt foreningens formand senest syv dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2023.
f. Da de ikke af Dansk Aktionærforening udpegede medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og da de blev valgt sidste år, er der ikke valg til bestyrelsen i år.
g. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.
h. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Foreningen Tønderinvestor2009

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser

8

-

Løgumkloster Central Hotel
Markledgade 15
6240 Løgumkloster
Danmark