Spændende temaaften om fremtidens energi, med selskaberne Green Hydrogen Systems og Everfuel

Grøn energi | Brint | Green Hydrogen | Everfuel

DAF Trekant

Vi står over for en grundlæggende omstilling af vores energi­system, hvis vi skal nå målet om et samfund uden udledning af drivhusgasser. Grøn brint, der produceres gennem elektrolyse baseret på elektricitet fra vedvarende energikilder, kan spille en nøglerolle i et fremtidigt bæredygtigt energisystem.

 

Program:

Som producent af elektrolyseudstyr er Green Hydrogen Systems derfor godt positioneret til i fremtiden at levere den afgørende teknologi til Power-to-X projekter samt til produktion af grøn brint. Indlæg ved CFO Ole Vesterbæk.

 

Traktement.

 

Everfuel ejer og drifter hele værdikæden inden for grøn brint, inklusive udbygningen af den nødvendige infrastruktur til både produktion og forbrug af brint. Everfuel v/ CFO Anders Bertelsen vil give en introduktion til grøn brint og dets potentiale i både industrien og transportsektoren, samt en gennemgang af virksomhedens aktiviteter og seneste nyheder.

Billede
Medlemspris
75,00 kr.
Pris
100,00 kr.
Ledige pladser

4

-
Tilføj til kalender

KUC
Ågade 27
6000 Kolding
Danmark