Mød Formuepleje med efterfølgende Generalforsamling i DAF Trekant

De finansielle markeder - investeringskoncept

Formuepleje er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med mere end 120 mia. kr. under forvaltning. Formuepleje har en målsætning om, at levere et systematisk, langsigtet merafkast til kunderne. Otto Friedrichsen er Partner og Aktiechef i Formuepleje, og fungerer desuden som ekstern lektor ved Aarhus University, School of Business & Social Science.

Program

17.30 Velkomst, ved Ellen Cravach, DAF Trekant.

17.35 Oplæg om forventninger til de finansielle markeder i 2023, Formueplejes syn på markedsudviklingen. Formueplejes investeringskoncept. Spørgsmål og debat. Ved Otto Friedrichsen.

18.55 Traktement og netværk.

19.35 Generalforsamling i henhold til vedtægterne, ved bestyrelsen DAF Trekant.

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
  • Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen).
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt

For medlemmer der kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, er der ikke deltagerbetaling. Medlemmet skal i givet fald tilmelde sig til formanden på mailadressen sowpe@icloud.com

20.05 Afrunding og kommende arrangementer.

 

Billede
Bølgen i Vejle
Medlemspris
75,00 kr.
Pris
150,00 kr.
Ledige pladser
14
3
-

Kolding Uddannelsescenter
Ågade 27
6000 Kolding
Danmark

Underviser
Otto Friedrichsen, Partner og Aktiechef i Formuepleje