Københavns Vestegn inviterer til Generalforsamling og efterfølgende indlæg fra Per Juul, fra Juul Value Invest

DAF Kbh Vestegn | Generalforsamling | Per Juul | Juul Value Invest

Program:

  • 17:30

Fællesspisning / dagens ret i Cafe Svanen.

  • 18:30

Generalforsamling

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Aflæggelse og godkendelses af regnskabet  for året 2022.

Indkomne forslag.

Valg af medlemmer / suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisor suppleant.

Eventuelt .

  • 19:00

Indlæg fra Per Juul,  fra Juul Value Invest.

Strategi: ”At finde de aktier, der er mere værd, end de koster”

  • 20:00

Networking

  • 20: 30 Seneste afslutning.

 

Tilmelding senest 16/3-23 Kl. 17:00 henset kuvertbestilling.

 

Det er selvfølgelig gratis at deltage i Generalforsamlingen hvor vi servere en øl/vand.

Deltager du i Generalforsamlingen kl 18:30, betales der ikke for foredraget med Per Juul.

Men tilmelding på e-mail kbh-vestegn@shareholders.dk  eller SMS til 61406350 nødvendig pga begrænset pladser.

 

Bedste hilsner og på gensyn

Bestyrelsen DAF Københavns Vestegn

Kbh-vestegn@shareholders.dk

Billede
Medlemspris
100,00 kr.
Pris
150,00 kr.
Ledige pladser
35
-

Vallensbæk Idrætscenter
Cafe Svanen, 1st sal. Idræts alle 2
2625 Vallensbæk
Danmark