Generalforsamling i lokalforening København City 2024

Generalforsamling 2024

DAF København City

Billede

Generalforsamling 2024

DAF København City

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for 2023
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsesvalg
  6. Revisorvalg
  7. Eventuelt

Ad pkt.4: Der er ikke kommet nogen forslag

Ad pkt. 5:
På valg er: Børge Heidegaard (villig til genvalg)

                  Michael Thøgersen ( ikke villig til genvalg)

Kl. 19.00 - 19.30 Generalforsamling

Kl. 19.30 - 20.00 Der er et let traktement, buffet samt drikkevarer (vand, vin, øl).  Buffetten betales af DAF.

Kl. 20.00 - 21.00 Nicolai Hæggelin, CEO i Digital Works, om AI

Brug ChatGPT, Bing, Bard, Midjourney & Dall-e til at blive endnu mere effektiv i hverdagen.

Ved at finde den rette balance mellem AI-genereret arbejde og den menneskelige forbindelse kan vi forhåbentlig forblive relevante og konkurrencedygtige både nu og i fremtiden. Nicolai Hæggelin fra Digital Works vil på 60 minutter præsentere diverse aspekter af AI.

 

 

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
0
-

Hellerupvej 24
2900 Hellerup
Danmark