Generalforsamling DAF Aarhus 2024

Generalforsamling | DAF Aarhus

DAF Aarhus

DAF Aarhus inviterer til generalforsamling. Medlemmer af DAF Aarhus har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Der er gratis adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen finder sted på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Aarhus

 

Program:

18:30             Registrering.

18:45             Velkomst til DAF Aarhus, v/ formand Johny Liebst.

18:50             Generalforsamling med dagsorden i henhold til Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for DAF Aarhus 2023 v/formand Johny Liebst.
  3. Aflæggelse af regnskab 2023 v/kasserer Poul Christensen og godkendelse af regnskab for 2023.
  4. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen via JohnyLiebst@EPCM.dk senest den 25. januar 2024)
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (På valg er Poul Christensen (genopstiller), Johny Liebst (genopstiller). Valg af suppleant til bestyrelsen – bestyrelsen foreslår at Casper Thygesen vælges.)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Lars Weber Carlsen og revisorsuppleant Svend Skou genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg.
  7. Eventuelt.

19:30             Ordet er frit.

20:00             Tak for i aften v/ formand Johny Liebst.

Adgang:

Medlemmer af DAF Aarhus. Gæster ingen adgang.

 

Deadline for tilmelding er tirsdag den 20. februar 2024 kl. 23:59.

Maksimum antal deltagere er 100 personer.

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
67
1
-

Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7
8230 Aarhus
Danmark