Generalforsamling 2023 og indlæg af Peter Jeppesen

DAF Aarhus | generalforsamling | investeringsstrategi | danske aktier

Generalforsamling 2023 efterfulgt af indlæg af direktør Peter Ejdesgaard Jeppesen, Aktier-og-investering.dk.

DAF Aarhus inviterer til generalforsamling med efterfølgende indlæg af direktør og stifter Peter Ejdesgaard Jeppesen fra Aktier-og-investering.dk. Generalforsamlingen følger vedtægterne. Medlemmer af DAF Aarhus har stemmeret på generalforsamlingen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil medlem af DAF´s bestyrelse, direktør Peter Ejdesgaard Jeppesen fra Aktier-og-investering.dk give sit bud på aktiers potentiale i året 2023.

Peters indlæg er inddelt i to afsnit. Først præsenteres Det Store Overblik, som starter med nøgletal for inflation, jobmarkedet, renter, vækst, værdiansættelse, aktiepotentialet samt, hvordan det kunne udfolde sig hen over året 2023.

Med “overblikket" på plads vil Peter præsentere konkrete danske aktier fra Large-, Mid- og Small-cap segmenterne og ser på deres mulige udvikling i årene 2023 og 2024. Hvad er det for en tematisk agenda, vi står over for? Hvilke aktier ser attraktive ud? Hvilke aktier ser langsigtet billige ud? Hvordan har Peter sammensat sin portefølje? Desuden præsenterer Peter sin Contrarian-strategi, som har fokus på at samle de aktier op, som er faldet mest.

Der bliver god mulighed for at stille spørgsmål til både Det Store Overblik og til danske enkeltaktier samt at diskutere aktieanbefalinger og forslag til portefølje.

Program:

15:30 Registrering.

16:00 Velkomst til DAF Aarhus, v/ formand Johny Liebst.

16:05 Generalforsamling med dagsorden i henhold til Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for DAF Aarhus 2022 v/formand Johny Liebst.
  3. Aflæggelse af regnskab 2022 v/kasserer Poul Christensen og godkendelse af regnskab for 2022.
  4. Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen via JohnyLiebst@epcm.dk senest 17. februar 2023).
  5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen (På valg er Ove Fjordside (genopstiller), Toke Boisen (genopstiller) og Lone Pagh (genopstiller). Valg af suppleanter).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant (Revisor Jørgen L. Pedersen genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller til valg af revisor Lars Weber Carlsen og revisorsuppleant Svend Skou).
  7. Eventuelt.

17:00 Sandwich-pause med øl/vand.

17:30 Det Store Overblik (se overskrift) ved direktør Peter Ejdesgaard Jeppesen, 

Aktier-og-investering.dk.

18:15 Gennemgang af portefølje af danske aktier (se overskrift) ved Peter Ejdesgaard Jeppesen.

18:45 Spørgsmål og svar.

19:15 Tak for i aften v/ formand Johny Liebst.


Adgang: Medlemmer 75 kr. og gæster 125 kr. Ildsjæle betaler 75 kr. ved indgangen.

Arrangementet er på Åby Bibliotek, Aarhus.

Billede
Medlemspris
75,00 kr.
Pris
125,00 kr.
Ledige pladser
47
-

Ludvig Feilbergs Vej 7
8230 Aarhus
Danmark