DAF Nordjylland - Generalforsamling + Besøg af Nordnet

Generalforsamling | Investering | Aktiemarkedet

Hermed inviterer DAF Nordjylland til generalforsamling, som afholdes

Mandag den 27. marts 2023, kl. 17.00 hos BDO, Visionsvej 51, 9000 Aalborg.

Efter afholdelse af generalforsamling, vil Brian Madsen, Head of Business Management hos Nordnet komme og gøre os lidt klogere på Nordnet, hvad fremtiden bringer for dem og fortælle om hvordan han ser på aktiemarkedet pt.

Vi slutter aftenen af med sandwich, øl eller sodavand.

Programmet for selve generalforsamlingen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Beretning v/Per-Ulrik Jensen, formand for lokalforeningen

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v/Poul Ø. Andersen, kasserer

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a) Helge Pedersen ønsker at træde ud af bestyrelsen

Niclas Tylvad Christensen, Christina Rossing er villig til genvalg.

Per-Ulrik Jensen, Poul Ø. Andersen, Peter Fink er ikke på valg i år.

b) Poul Erik Pedersen og Lars Rosendal Hasseris er villige til genvalg som suppleanter eller til ledig plads i bestyrelsen

c) Valg af en suppleanter

6. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

a) Svend Erik Tylvad Christensen er villig til genvalg

7. Eventuelt

Vi ser frem til en god aften, og håber på stor deltagelse.

Billede
Medlemspris
50,00 kr.
Pris
100,00 kr.
Ledige pladser
10
-

Visionsvej 51
BDO
9000 Aalborg
Danmark