DAF Midt/Vest Generalforsamling med indlæg - Holstebro

Generalforsamling med indlæg fra chefstrateg Ib Fredslund Madsen - Jyske Bank

DAF Midt/Vest - Holstebro

Billede

Aftenens program:

kl. 18.00 Mødet starter med velkomst ved formanden for DAF Midt/Vest og en sandwich, hvor Jyske Bank er vært.

Derefter vil chefstrateg Ib Fredslund Madsen - Jyske Bank - give et indlæg:

Kl. 18.20 - 19.30 Den økonomiske og finansielle udvikling i 2024.

Kl. 19.30 - 19.45 Kaffepause.

Kl. 19.45 -21.00 Generalforsamling.

Generalforsamling med dagsorden i.h.t vedtægterne:

Pkt. 1.                Valg af dirigent 

Pkt. 2.                Bestyrelsens beretning for DAF Midt/Vest v/Formand Johan Winther Rasmussen

Pkt. 3.                Aflæggelse af regnskab v/Kasserer Lone Philipsen

Pkt. 4.                Indkomne forslag (Sendes til formanden på mail dinspp7@gmail.com senest 18. feb. 2024.)

Pkt. 5.                Valg af medlemmer til bestyrelsen - på valg er: Folmer Dam og Johan Winther Rasmussen ( begge genopstiller).

Der skal yderligere vælges 1-2 suppleanter

Pkt. 6.                Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 7.                Eventuelt

Medlemsdeltagelse i første del af aftenens arrangement koster kr. 75,00

Hvis du kun vil deltage i generalforsamlingen, er det gratis for medlemmer.

Vi glæder os til at se jer - vel mødt!

Billede
Medlemspris
75,00 kr.
Pris
75,00 kr.
Ledige pladser
42
-

Jyske Bank
St. Torv 1
7500 Holstebro
Danmark