DAF Kbh. Nord generalforsamling - efterfulgt af indlæg fra Sara Sjölin, Berlingske

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

29. marts 2023 klokken 17.30 til 18.30.

Efterfulgt af indlæg fra Sara Sjölin, Berlingske klokken 18.30
NB separat tilmelding nødvendig (se link nedenfor)

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforening København Nord.

Klokken 18.30 efter generalforsamlingen afholdes åbent medlemsmøde med Sara Sjölin – særskilt tilmelding nødvendig - se nedenfor

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse = senest onsdag 1. marts 2023.

Mødet finder sted i Mariehøjcentret - lokale Per Kirkeby

Efter mødet er der åbent møde for både medlemmer og ikke-medlemmer:

Udsigten for aktiemarkedet og den globale økonomi

Berlingskes fremmeste journalist, Sara Sjølin, som følger både aktiemarkedet og den globale økonomi tæt, trækker de vigtigste ting op omkring begge dele. Ønsker du et solidt overblik og en hurtig gennemgang af både de globale og de investeringsmæssige perspektiver, så kom og hør Sara. Der vil være flere overraskelser. Som journalist er Sara uvildig observatør.

Tilmeld dig til mødet med Sara Sjölin her: Tilmelding til Sara Sjölin

Program

18.30 Spisning

19.00 Indlæg ved Sara Sjölin

20.30 Afslutning

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser

82

-

Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246 B
2840 Holte
Danmark