DAF Kbh. Nord generalforsamling - efterfulgt af indlæg af Kim Madsen

Generalforsamling

DAF København Nord

Ordinær generalforsamling

21. marts 2024 klokken 17.30 til 18.30.

Efterfulgt af indlæg af formand Kim Madsen klokken 18.30
NB separat tilmelding nødvendig (se link nedenfor)

 

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforening København Nord.

Klokken 18.30 efter generalforsamlingen afholdes åbent medlemsmøde med Kim Madsen – særskilt tilmelding nødvendig - se nedenfor

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse = senest den 21. februar 2024.

Mødet finder sted i Mariehøjcentret - lokale Per Kirkeby

Efter mødet er der åbent møde for både medlemmer og ikke-medlemmer:

 

Udsigten for aktiemarkedet og den globale økonomi

Kim Madsen, lokalforeningens formand gennem næsten 10 år, formand for LFU og sæde i hovedbestyrelsen, følger aktiemarkedet og den globale økonomi tæt, trækker de vigtigste ting op omkring begge dele.

Tilmeld dig til mødet med Kim Madsen, tryk: her

 

Program

18.30 Spisning

19.00 Indlæg ved Kim Madsen

20.30 Afslutning

Billede
Medlemspris
0,00 kr.
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
131
-

Kulturcenter Mariehøj
(tæt på Cafeen)
Øverødvej 246 B
2840 Holte
Danmark