Besøg hos Danske Bank og afholdelse af generalforsamling i lokalforeningen Sydvest

Danske Bank.

Arrangementet starter med lokalforening Sydvests generalforsamling, hvorefter Danske Bank vil give os et indblik i Danske Bank, og hvor selskabet er på vej hen.

Danske Bank er Danmarks største bank med et nettoresultat på ca. 13 mia. kr. (2021). Kerneområderne er Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig Danmark.

Banken har haft nogle vanskelige år, men er nu på rette kurs.

Danske Bank vil også give en indsigt i vigtige privatøkonomiske elementer, som relaterer sig til din formue med speciel vægt på boligdelen.

Der vil ligeledes være nyt om investeringsmarkederne, samt aktietips til investorerne. Banken vil bl.a. komme ind på makroøkonomi, sektorer, renter og inflation samt investeringspsykologi. Desuden vil Danske Bank prøve at kigge i krystalkuglen og give nogle vurderinger af, hvad der forventes at ske på aktiemarkedet indenfor det kommende år.

PROGRAM:

Kl. 18.00 - 18.30: Velkomst og generalforsamling ved henholdsvis filialdirektør Mark West og John Christensen

Kl. 18.30 - 19.10: Indlæg om selskabet Danske Bank og "Husk hele din formue, herunder boligdelen ved filialdirektør Mark West og boligchef Anja Mølgaard.

Kl. 19.10 - 19.45: Danske Bank er vært ved lidt mad og drikkevare samt kaffe.

Kl. 19.45 - 20.55: Investeringschef Ole Jessen giver et indblik i finansmarkederne og udviklingstendenserne samt aktietips.

Kl. 20.55 - 21.00: Afrunding og tak for i aften ved John Christensen.

Der er følgende dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formand John Christensen.
  3. Beretninger fra lokalforeningens 2 aktieklubber.
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2022 ved kasserer Flemming Matthisson.
  5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
  6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Finn Christensen, Jens Juul Poulsen og John Christensen er alle villige til genvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, så er det gratis.

Vil du kun deltage i generalforsamlingen, så giv venligst besked på john.christensen7682@hotmail.com senest den 28. marts 2023.

 

Lokalforeningen Sydvest glæder sig til at se dig.

Billede
Medlemspris
125,00 kr.
Pris
150,00 kr.
Ledige pladser
1
-

Danske Bank
Strandbygade 2
6700 Esbjerg
Danmark

Underviser
Danske Bank