Årets Generalforsamling for DAF City

DAF | aktionær | investor | foredrag

Kære medlemmer

Årets Generalforsamling afholdes mandag den 27. februar kl. 17.30-22.00.
Det er i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København.
Der bydes på lidt at spise og drikke, og igen i år vil vi overraske med
en spændende indlægsholder.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Agendaen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forgående år
4. Indkomne foreslag
5. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.

Bestyrelsen stiller til foreslag, at få slettet punkt 6 i vedtægterne. Vi har så lille en omsætning og aktivitet, at vi ikke mener det er værdiskabende at have en revisor. Desuden revideres vores regnskab af DAFs revisor. De andre lokalforeninger benytter ikke revisor.

Mød op og deltag i en altid hyggelig og spændende Generalforsamling.

Billede

Stedet kaldes også Kulturhuset Amager.

Billede
Pris
0,00 kr.
Ledige pladser
14
-

Jemtelandsgade 3
2300 København
Danmark