DAF Sydvest

Lokalforeningen har til formål at virke for medlemmernes fælles interesser, blandt andet gennem afholdelse af medlemsmøder og anden informationsvirksomhed, samt på medlemmernes vegne udøve fælles optræden udadtil og i relation til Dansk Aktionærforening.

Det betyder bl.a., at der afholdes som udgangspunkt 4 arrangementer om året med oplægsholdere fra selskaber, besøg af aktieanalytikere, virksomhedsbesøg med flere. Møderne annonceres i magasinet ”Aktionæren”, og du vil modtage en indbydelse til arrangementerne via mail ca. 4 uger før arrangementets afholdelse. Tilmelding sker på DAFs hjemmeside www.shareholders.dk under event.

DAF Sydvest-video

Billede

 

 

Lokalforeningen Sydvest har også tilbud om at deltage i lokalforeningens 2 aktieklubber, hvor 6 – 10 personer mødes og drøfter de aktieemner, som synes at være interessante.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om eller deltage i en eller begge aktieklubber, så kan du rette henvendelse til aktieklubbernes tovholdere, som er følgende:

Aktieklubben i Esbjerg: Flemming Matthisson telefon 61614473 eller Claus Alsted Larsen telefon 60254935. Denne aktieklub fastlægger deres møder fra gang til gang ud fra deltagernes muligheder for at deltage. Møderne findes sted fra kl. 19.00 – 21.00

Aktieklubben i Varde: Jens Juul Poulsen telefon 40180552 eller John Christensen 20904104. Denne aktieklub holder deres møder som udgangspunkt den 3. onsdag i hver måned, ligeledes fra kl. 19.00 – 21.00

Det er uden omkostninger at deltage i aktieklubberne, hvor du frit kan vælge mellem de to aktieklubber. Alle medlemmer kan deltage, blot man har lyst til at deltage med andre ligesindede og drøfte aktiemarkedet og aktier. Om man er nybegynder, øvede eller erfaren aktieinvestor er uden betydning.

DAF Sydvest er også på facebook, hvor du kan følge os og deltage i debatten. Det sker på https://www.facebook.com/dafsydvest ”.

Med hensyn til nyhedsbreve, så sendes de ud til medlemmerne i Sydvest 2 gange om året, samt der udsendes et lokalt velkomstbrev til alle nye medlemmer.

 

Se også vedtægterne for DAF Sydvest

Medlemstal pr. 31/12-2021: 503

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Sigfred Lindvig
Liljevænget 32
6710 Esbjerg V
Telefon: 42290445
E-mail: sig.lindvig@gmail.com

Næstformand

Jens Juul Poulsen

E-mail: jensjuulpoulsen@gmail.com

Kasserer

Flemming Matthisson

E-mail: matthisson@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Finn Christensen

E-mail. fhc@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

John Christensen

Mailadresse: john.christensen7682@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik Pagh

E-mail: Fam-pagh@hotmail.com

Nyt fra lokalforeningen