DAF Sydvest

Lokalforeningen har til formål at virke for medlemmernes fælles interesser, blandt andet gennem afholdelse af medlemsmøder og anden informationsvirksomhed, samt på medlemmernes vegne udøve fælles optræden udadtil og i relation til Dansk Aktionærforening.

DAF Sydvest-video

Billede


DAF Sydvest er også på Facebook. Følg os for gode råd og information om events under Dansk Aktionærforening, herunder lokale arrangementer for dig som medlem af DAF Sydvest.

 

Se også vedtægterne for DAF Sydvest

Medlemstal pr. 31/12-2021: 503

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

John Christensen
Olagerparken 14
6900 Skjern
Telefon: 20904104
E-mail: john.christensen7682@hotmail.com.

Næstformand

Jens Juul Poulsen

E-mail: jensjuulpoulsen@gmail.com

Kasserer

Flemming Matthisson

E-mail: matthisson@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Finn Christensen

E-mail. fhc@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Sigfred Lindvig

E-mail: sig.lindvig@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Snow Heimbürger

E-mail: dorthe70@gmail.com

Nyt fra lokalforeningen
Arrangementer