DAF Storstrøm

Vores målsætning er at udbrede kendskabet til Dansk Aktionær­forening i lokalområdet, samt styrke samarbejdet mellem lokale aktionærer. Klubvirksomhed ser vi som en vigtig del af vort arbejde, som vi ønsker udbredt i amtet i takt med medlemsinteressen.

 

Medlemstal pr. 31/12-2021: 522

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Claus Clausen
Frihedsvej 25
4700 Næstved
Telefon: 30 11 48 12
E-mail: claus_clausen@hotmail.com

Kasserer

Jørn Peter Pejdal

Bestyrelsesmedlem, revisor

Flemming Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Bent Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Jesper Enkebølle

Nyt fra lokalforeningen