DAF Sønderjylland

Vores målsætning er at udbrede kendskabet til Dansk Aktionærforening i lokalområdet.

Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem lokale aktionærer for at få en bredere forståelse, af hvilke muligheder der ligger inden for "aktie-universet", det være sig både for begyndere og de mere rutinerede som dagligt har deres gang på børsen.

Medlemstal pr. 31/12-2021: 488

 

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Uffe Sørensen
Østerskovvej 59
6340 Kruså
Email: uso@amsus.dk

Næstformand

Arne Andersen
Volmersvej 20
6330 Padborg
Email: ara@3869.dk

 

Kasserer

Claus Wandler
Kruså
wandler@live.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem

Kaj Risom
Aabenraa
E-mail: kajrisom@post.tele.dk 

 

 

Bestyrelsesmedlem

Hans Halskov
Haderslev
Email: hans@halskov.eu

 

Bestyrelsesmedlem

Helga Møller
Haderslev
Email: kikkenborg@firma.tele.dk

 

 

Nyt fra lokalforeningen