DAF Sønderjylland

Vores målsætning er at udbrede kendskabet til Dansk Aktionærforening i lokalområdet.

Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem lokale aktionærer for at få en bredere forståelse, af hvilke muligheder der ligger inden for "aktie-universet", det være sig både for begyndere og de mere rutinerede som dagligt har deres gang på børsen.

Medlemstal pr. 31/12-2021: 488

 

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Uffe Sørensen
Østerskovvej 59
6340 Kruså
Email: uso@amsus.dk

Næstformand

Mats Lindberg
Teglværksvej 4
6200 Aabenraa
E-mail: mli@dadlnet.dk

 

Kasserer

Ib Tarphage Andersen
Brigadevej 8
6400 Sønderborg
ib@t-andersen.dk

Bestyrelsesmedlem

Henrik Bork Steffensen
Grønnemosevej 43
6400 Sønderborg
E-mail: hbs@rosetechnology.dk 

Bestyrelsesmedlem

Arne Andersen
Volmersvej 20
6330 Padborg
Email: ara@3869.dk

Bestyrelsesmedlem

Kaj Risom
Skovparken 46, 1.th.
6200 Aabenraa
Email: kajrisom@post.tele.dk

Nyt fra lokalforeningen