DAF Roskilde

Dansk Aktionærforening i Roskilde er en lokalforening, der har eksisteret siden 2001. Alle i området er automatisk medlem, så kom til møder og arrangementer og få inspiration og viden. Møderne er velbesøgte og er til tider udsolgt, så vær hurtig.

 

Medlemstal pr. 31/12-2021: 998

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Klaus Jørgen Sørensen

roskilde@shareholders.dk

Mobil: 2968 3152

Næstformand

Poul Nielsen

Kasserer

Poul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Christian Øhlers

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Højgaard

Bestyrelsesmedlem

John Bilenberg

Bestyrelsesmedlem

Ivan Brandt

Revisor

Johnny Madsen

Revisorsuppleant

Inger Sparrevohn