Lokalforeninger

Novo Nordisk: Imponerende vækst

Billede
Fundamental aktieanalyse med Analyseprogrammet HITTA Kursvinnare /v Hans Aage Andersen.

Fantastiske NOVO, så enkelt kan NOVO karakteriseres efter Q3 rapporten.

Aktiens afkast forventes i det høje niveau på 22 pct. p.a. frem mod 2027 og alligevel kun prissat i det lidt høje niveau.

Og NOVO er også:

  • Verdens største udbyder af diabetesmedicin.
  • Verdens dominerende udbyder af vægtreducerende medicin.
  • Klar med bemærkelsesværdig og virkningsfuld hjerte/kar medicin.
  • YTD indtjeningsvækst på 47 pct.
  • Bedre aktienøgletal end ærkerivalen og konkurrenten Eli Lilly.
  • Investerer op mod 50 mia. i Danmark for at fremtidssikre leverancer af medicin.
  • Topledelsen har fokus på indtjening og fremtidssikring af virksomheden.

Læs konklusionen nedenfor og i vedlagte aktiefremskrivning i sin helhed, hvad der venter virksomheden og aktien.

Billede

Den korte konklusion er:

Aktiens afkast forventes, som nævnt, i det høje niveau på 22 pct. p.a. frem mod 2027, men højere afkastniveau lige nu og efterfølgende udfladning. Over de seneste 10 år har aktiens afkast været næsten 21 pct. p.a. Indenfor de seneste 12 måneder er aktien steget ikke mindre end 68 pct. mod markedets -3 pct. På rapporteringsdagen stiger aktien godt 3 pct. i et positivt marked. PE er 46 og synes umiddelbart meget højt, men indikerer alene investorernes høje forventninger til fremtidens vækst. Måles PE i forhold til de høje afkastforventninger er PE/afkast på 2,1 og indikerer, at aktien kun er prissat i det lidt høje niveau.

Samlet analyse med vurderinger, nøgletal og forudsætninger
Klik på teksten og du får analysen

Virksomheden har præsteret en imponerende vækst på næsten 20 pct. p.a. igennem de seneste 10 år. Men ikke nok med det, i de seneste 12 mdr. er omsætningsvæksten forøget til næsten 30 pct. og overgås endda af indtjeningsvæksten på hele 47 pct. Dette foreløbige toppunkt kommer efter de senere års accelererende vækst. Væksten skyldes alene, at virksomhedens helt dominerende GLP-1 produkter nu udgør 70 pct. af omsætningen og inden for disse GLP-1 produkter, præsterer diabetes2 produkter en vækst på 45 pct. og vægtreducerende produkter en helt formidabel vækst på 167 pct. Der kan således ikke sættes spørgsmålstegn ved vækstforventningerne, og frem mod 2027 regnes med en omsætningsvækst på 22 pct. p.a. og lidt større indtjeningsvækst på 23 pct. p.a.

NOVOs mest betydende konkurrent på verdensplan er amerikanske Eli Lilly, som er noget større end NOVO, men isoleret set ikke dominerende på GLP-1 produkter. Eli Lillys YTD tal efter Q3 er kun tilnærmelsesvis sammenlignelige, men er: Eli Lillys aktievækst over de seneste 10 år er 28 pct. p.a. (NOVO 19 pct. p.a.), og for YTD (fra Q3 perioderapporten) Omsætningsvækst 17 pct. (NOVO 29 pct.)   indtjeningsvækst -29 pct. (NOVO 47 pct.) PE 113 (NOVO 46) aktiekursvækst på 12 mdrs. sigt 70 pct. NOVO 68 pct.) Det bemærkes, at Q3 isoleret set af aktiemarkedet vurderes at tegne et noget stærkere billede end YTD og aktien stiger på rapporteringsdagen og efterfølgende

NOVOs ”aktietal” i forhold til Eli Lilly viser, at NOVOs vækst lige nu er større end Eli Lillys og alligevel med langt mere moderat prissætning på aktien.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalingerne i Aktionæren og på shareholders.dk.

Adgang til samtlige Hans Aages analyser fås ved blot at trykke på linket   her