Lokalforeninger

Netcompany, markant aktienedtur, men….?

Fundamental aktieanalyse med Analyseprogrammet HITTA Kursvinnare /v Hans Aage Andersen.

Netcompany, markant aktienedtur, men….?

Aktieudviklingen har generelt været volatilt i de senere år og aktionærerne har stået model til det ene kurschok efter det andet – både op og ned!

I helikopterperspektiv var Large Cap indekset på 1827 ved årsskiftet til 2020 og nåede et foreløbigt højdepunkt i august 2022 på 2840 - en særdeles god og tiltrængt udvikling efter nogle magre år. Men frem til oktober 2022 faldt indekset igen og nåede bunden ved 2160. Så fortsatte indekset igen opad og nåede 2720 i maj 2023, altså for bare 5 måneder siden, men er nu faldet til 2400. Man må ikke være en tøsedreng som aktiv aktieinvestor i vore dage.

Men bare vent, investering i aktier, og især danske aktier, er den bedste måde at spare op på.

 

Her og nu er aktiesituationen i vores krigshærgede tid, at Q3 rapporterne så småt begynder at strømme ind, og på dette tidlige tidspunkt ser perioderapporterne ud til at være blandede, dels med bedre end ventede resultater, dels med enkelte temmelig store op og nedjusteringer.

 

Vi forlader helikopteren og ser på en aktie som Netcompany, der er en af de første  Q3 rapporter på markedet.

 

For Netcompany forventes et aktieafkast i det lave niveau frem mod 2027 og det er noget af en omvæltning for den tidligere markante vækstaktie. Analytiker korpset venter stort set en noget stærkere udvikling for aktien, og virksomheden har vel også potentiale til større vækst, under den karismatiske CEO, aktionær og stifter af virksomheden. Men lige nu må den forsigtige investor nok vente på sidelinjen.

Læs konklusionen nedenfor og i vedlagte aktiefremskrivning i sin helhed, hvad der venter virksomheden og aktien.

Billede

Den korte konklusion er:

Aktiens afkast forventes, som nævnt, i det lave niveau på 7 pct. p.a. frem mod 2027. Aktien falder på rapporteringsdagen med knap 10 pct. mod markedet +2 pct. I de seneste 12 måneder er aktien faldet 20 pct. mod markedet +3 pct. Det er en større nedtur aktien har været igennem siden højdepunktet i august 2021, hvor aktiekursen var rundt 850, og til i dag, hvor aktiekursen er 203 og i øvrigt på helt samme niveau, som ved børsintroduktionen for 5 år tilbage. PE er ikke høj på 16, men afspejler alligevel markedets noget større vækstforventninger. PE/afkast er 2,3 og aktien er dermed prissat i det lidt høje niveau i forhold til vækstforventningerne.

 

 

Samlet analyse med vurderinger, nøgletal og forudsætninger
Klik på teksten og du får analysen

 

Virksomheden har på seneste ændret sig fra en imponerende vækstvirksomhed til blot at være en lavvækstvirksomhed. Virksomheden har året til dato (YTD) haft en god omsætningsvækst på knap 12 pct., men indtjeningsvæksten er langt fra fulgt med og ender på minus 38 pct.

Samkøringen med ret ”tunge tilkøb” har været en omkostningstung proces, ligesom aktiviteterne i Danmark har været under pres. Tallenes tale viser ikke umiddelbart tegn på tilbagevenden til fordums tiders meget høje indtjeningsvækst.

For aktiefremskrivningen frem mod 2027 regnes med en omsætningsvækst på 11 pct. og indtjeningsvækst på 4 pct., men væksten, især indtjeningsvæksten, kan blive højere. Det er derfor ikke helt urealistisk, når det samlede analytikerkorps er positive på virksomhedens fremtid. Men lige nu er fortidens indtjeningsvækst ikke synlig indenfor en kortere tidshorisont.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalingerne i Aktionæren og på shareholders.dk.

Adgang til samtlige Hans Aages analyser fås ved blot at trykke på linket   her