DAF Midt/Vest - dit naturlige netværk!

Lokalforeningen i Midt/Vest dækker et geografisk stort område fra Skjern til Thisted og fra Hvide Sande til Kjellerup. Selvom vi dækker et stort område, bestræber vi os på at skabe lokale investeringsrelevante arrangementer for vores medlemmer.

Medlemstal pr. 31/12-2021: 1199

Problemer med at se plandiscen? Klik her

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Johan Winther Rasmussen
Nellikevej 7
7850 Stoholm
Tlf.: 30331663
Mail: dinspp7@gmail.com 

Næstformand og Kaserer

Lone Vang Philipsen
Tlf.: 51740193
Mail: lonevangphilipsen@live.dk

Sekretær

Frank Andersen
Tlf.: 29670151
Mail: frank@skypoint.dk

Bestyrelsesmedlem

Erik Jensen
Tlf.: 20337167
Mail: erik-jensen@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Folmer Dam
Tlf.: 86638735/61318735
Mail: folmerdam@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Leif Giebel
Mail: leifgiebel@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kurt Larsen
Mail: kurtlarsen1275@gmail.com

Suppleant

Jesper Larsen
Mail:  jesper1902@gmail.com

Arrangementer
Onsdag 11. sep. 2024
Viborg, kl.
-
Lokalforeningsarrangement

FLS under forandring

Viborg, FLSmidt  

Medlemspris:100,00 kr.

Ikke medlem:150,00 kr.