Partner

Lokal Event Sponsor

Billede
Bliv Lokal Event Sponsor

Dansk Aktionærforenings 15 Lokalforeninger afholder mange interessante lokale arrangementer og events fordelt ud over hele året.

Som virksomhed har I også mulighed for at komme helt tæt på vores medlemmer ved fysiske events, der foregår rundt om i landet. I kan præsentere virksomhedens seneste produkter, fortælle nærmere om jeres virksomhed eller f.eks. dele ud af jeres ekspertvide til mange af vores retail-investorer.

Et event kan arrangeres på mange forskellige måde enten hos virksomheden selv eller den enkelte lokalforening og med eller uden forplejning. Det aftaler I nærmere med lokalforeningen. Når I sammen med Lokalforeningen har planlagt eventet, står Lokalforeningen og Dansk Aktionærforening for at oprette og udsende invitationer til de lokale medlemmer og lokalforeningsarrangementer offentliggøres på Dansk Aktionærforenings hjemmeside. Arrangementer kan både være for medlemmer og/eller ikke-medlemmer, det aftales indbyrdes.

Som Lokal Event Sponsor støtter I op om den enkelte lokalforening, aktionærdemokrati og investorkulturen i Danmark, og I betaler et fast gebyr til Lokalforeningen for afvikling og adgang til vores særlige attraktive medlemskreds.

Kontakt Formanden for Lokalforeningen for nærmere aftale eller kontakt Hans Peter Kirkegaard hos Dansk Aktionærforening på telefon 71993959 - hpk@shareholders.dk for at høre nærmere.

Du kan finde information om den enkelte lokalforening og lokalformændenes kontaktinfo her.

MÅLGRUPPE INTERESSER

Målgruppen er mere engagerede og har en større interesse for politik, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedsforhold, erhvervspolitik, jobmarked, klima & miljø, forbrugerspørgsmål, skatteforhold samt egns- og lokalspørgsmål. Målgruppen holder sig opdateret om og er særligt interesseret i finansielle services, nyheder, sport, bil og motor, It og internet, rejser samt ure og smykker.

MÅLEGRUPPE FOKUSOMRÅDER

  • Har højere personlig indkomst end gennemsnittet
  • Har større portefølje af både aktier og obligationer
  • Stemmer i højere grad til højre for Socialdemokratiet
  • Er mere engagerede i både indenlandske og udenlandske nyheder samt lokalstof, erhvervs- og finansstof, aktier & obligationer og boligmarkedet
  • Følger mere med i sport og er mere aktive både som udøvere og tilskuere
  • Benytter oftere fly og kører mere i bil og med taxi
  • Læser i højere grad faglitteratur og tidsskrifter/magasiner
  • Går mere i dybden og finder yderligere informationer om personer, nyheder og begivenheder
  • Går oftere i teater, på kunstudstilling, museer, biograf, til klassiske koncerter, ballet, pop/rock koncerter samt stand-up shows.
  • Køber mere luksus og betaler ofte lidt ekstra.

INVESTEREDE BELØB

11% har ikke investeret, 30% har investerede beløb op til kr. 100.000, 50% op til kr. 1 mio., og 9% op til kr. 10 mio. kr. Det gennemsnitlige investerede beløb pr. medlem er 3,7 mio. kr, og den gennemsnitlige formue er 6,9 mio. kr pr medlem. Samlet investerede beløb blandt vores medlemmer nærmer sig 65 mia. kr.

INVESTERINGSFREKVENS 

21% investerer ugentligt, 23% kvartalsvis, 35% månedligt, 12% halvårligt, 9% sjældnere.

Kilde: Wilke & Kantar/Gallup