Klumme

Dansk Aktionærforening: Livsfarligt for dansk erhvervsliv

Billede
Det er et grundprincip i aktieinvestering, at så længe man som aktionær har været i god tro, og ikke har været involveret i driften - eller på anden måde accepteret at hæfte for aktiviteterne i selskabet, - kan man ikke påkræves at komme med flere penge, end man har investeret, skriver direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak i denne kommentar.
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Den seneste måned har Nordic Waste-sagen fyldt hos politikerne, i medierne og ikke mindst hos de berørte borgere i Randers. En miljøkatastrofe af dimensioner, som forhåbentligt vil komme under kontrol inden længe, og hvor det fuldt ud er på sin plads at hele Danmark bakker op.

Samtidig har vi desværre også været vidne til et ufrivilligt angreb på et kerneprincip i aktieinvestering, nemlig princippet om at en aktionær kun hæfter med den aktiekapital, der er skudt ind.

Det er nødvendigt, at politikerne dropper diskussionen om, hvorvidt en aktionær skal kunne hæfte for mere end sin investering
Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak

Diskussionen er opstået fordi hovedaktionæren er milliardær, og fordi medierne jagter skurke og helte. Set fra Dansk Aktionærforenings side er holdningen imidlertid klar: Det skal ikke være muligt at retsforfølge aktieinvestorer, der har investeret i et selskab i god tro, og som ikke selv har medvirket til at træffe ledende beslutninger i et selskab. Vi må kunne kræve, at der skal være et selvstændigt ansvarsgrundlag, hvis en aktionær skal hæfte for mere end sine aktier. Og det kan og skal kurator og myndighederne nu undersøge efter de nuværende regler. Vi behøver ingen lovændringer. Heller ikke selv om hovedaktionæren er milliardær.

Når et aktieselskab som Nordic Waste A/S indgiver en konkursbegæring må og skal det være reelt sidste udvej, og der vil sidde en kurator som får ansvaret for at vurdere, om der kan rejses krav om ansvar overfor de involverede tæt på selskabet.

Et er image og etiske overvejelser, noget andet er lovens bogstav. Det kan og skal man ikke bøje
Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak

BLIV MEDLEM AF DANSK AKTIONÆRFORENING OG STØT VORES ARBEJDE FOR BEDRE VILKÅR FOR PRIVATE INVESTORER

Vi har fra udvalgte politikere hørt skarp kritik af, at hovedaktionæren skulle være løbet fra regningen, og at det vil være rimeligt, hvis aktionærerne betaler uanset hvad. Her må og skal vi dog holde fast på at det handler om etiske aspekter, hvor nogle meningsdannere lægger vægt på at hovedaktionæren er milliardær, men at der ikke kan og skal være et selvstændig juridisk ansvar hæftet alene til formuen. Selvfølgelig skal et selskab til enhver tid drives forsvarligt, og selvfølgelig skal kapitalberedskabet i selskabet være forsvarligt. Men også her er der tale om juridiske og ikke etiske vurderinger.  

Som flere juraprofessorer har påpeget, kan det selskabsretligt være helt legitimt, at et selskab som Nordic Waste erklæres konkurs på det tidspunkt, hvor det ser ”håbløst ud”, og der ikke kan skaffes kapital til et muligt milliardkrav på en kommende oprydning. Her må der ske en vurdering af ledelsens og bestyrelsens rolle, og de løbende godkendelser der er givet. For så længe man som aktionær har været i god tro, og ikke har været involveret i driften eller på anden måde accepteret at hæfte for aktiviteterne i selskabet, kan man ikke påkræves at komme med flere penge, end man har investeret. Et grundprincip i aktieinvesteringen.

Det skal ikke være muligt at retsforfølge aktieinvestorer, der har investeret i et selskab i god tro, og som ikke selv har medvirket til at træffe ledende beslutninger i et selskab
Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak

Det gælder heldigvis også for mindretals-aktionærer som dig og mig, at vi ikke kan hæfte for mere end den kapital, vi har investeret. Det samme gælder pensionsopspare, der heller ikke kan drages til ansvar for de dårlige investeringer, som deres pensionskasser måtte have lavet. Den såkaldt ”begrænsede hæftelse” er en forudsætning for et sundt aktiemarked, og det er med til at sikre, at investorerne tør investere risikovillig kapital, der kan udvikle selskaber. Det vil være livsfarligt for dansk erhvervsliv, hvis politikerne overvejer at ændre ved dette.

Et er image og etiske overvejelser, noget andet er lovens bogstav. Det kan og skal man ikke bøje. Det er nødvendigt, at politikerne dropper diskussionen om, hvorvidt en aktionær skal kunne hæfte for mere end sin investering. Det skal kun ske, hvis han eller hun har et andet selvstændigt juridisk ansvar, og for eksempel har deltaget i ledelsen og har handlet ansvarspådragende.

BLIV MEDLEM AF DANSK AKTIONÆRFORENING OG STØT VORES ARBEJDE FOR BEDRE VILKÅR FOR PRIVATE INVESTORER