Investorviden

USA’s aktier overgår Europas

Billede
USA’s aktier overgår Europas aktier med mange længder, når det gælder afkast. Se de 10 bedst præsterende aktier i USA og Europa, og få 2 fif til din portefølje.
Billede

Af
Kim Valentin

partner, Finanshuset i Fredensborg

Jagten på det høje afkast
Gå aldrig efter afkast alene, når du investerer. Erfaringen viser, at de, der jager det store afkast, ofte ender med at få det laveste afkast. Det er der mange grunde til. Den vigtigste er, at investorer, der jager afkast, ofte glemmer at diversificere (dvs. at sprede investeringer på mange forskellige aktiver).

Mange jagter et højt afkast ved at forsøge at udvælge enkelte aktier, der vil stige mere end markedet i gennemsnit. Inden du forsøger at gætte på bestemte aktier frem for andre, er der noget, du bør huske på. Du skal kunne spotte aktier, der stiger mere end dét, der allerede ligger i markedets priser, med den viden og de forventninger som er indregnet i kursen.


Spred dine investeringer
Det er meget svært at gøre konsekvent. Du kan selvfølgelig være heldig, men du bør ikke lade dit afkast bestemme af held. Du får med stor sikkerhed mere ud af i stedet at fokusere på at sprede risikoen. Derfor er det sandsynligvis bedst for dig at vælge forskellige investeringsforeninger eller ETF’er til dine pensionsordninger og frie midler.

Du bør vælge passivt drevne investeringsforeninger, der søger at levere et afkast svarende til markedsafkastet minus omkostninger.

Der er selvfølgelig altid undtagelsen som bekræfter reglen. Den fortæller jeg om længere nede under de to fif.


Investering i store aktier
Selvom det ikke giver værdi at gætte på kursudviklingen på enkeltaktier, kan det alligevel være nyttigt at se på, hvilke aktier, der har givet det højeste afkast. Ved at se på de bedst præsterende aktier i henholdsvis USA og Europa, får vi et billede af, hvilke selskaber og sektorer rent faktisk har leveret afkast til investorerne. Det kan underbygge fremtidige strategier til at diversificere din portefølje af enkeltaktier men også hvilke investeringsforeninger du ønsker ud fra valg af risikoprofil.

Aktier i store likvide børsnoterede selskaber er vigtigst at have i din portefølje, for de udgør så stor en andel af værdien i markedet. Eksempelvis fylder Novo Nordisk meget i OMXC25-indekset i Danmark. Jeg vil hævde, at du ikke bør have en portefølje med danske aktier uden Novo-aktier.

De seneste 5 år har været meget gode for især tech-aktierne i USA, som du kan se af listen nedenfor. Det er ikke givet at det fortsætter sådan, men mange investorer har opnået store gevinster fra nogle få af disse aktier i en større portefølje. Størrelsen betyder noget, når du vælger aktier, men det er selvfølgelig ikke alt.

Nogle aktier har haft stor risiko, som er gået godt, og har derfor givet høje afkast. Det gælder eksempelvis Tesla. Risiko måles i volatilitet (dvs. variation i kursen over tid), og Tesla-aktien har svinget meget de seneste 5 år

Billede

De 10 bedste aktier i USA og Europa
Oversigt over de 10 aktier (store likvide børsnoterede) med højest afkast (tallene er afrundede) de seneste ca. 5 år i USA og Europa. Kan du sikre dig en andel af den type aktier i din portefølje de kommende 5 år, vil det være godt for din formue.

Billede

2 fif til din portefølje
Den letteste vej til at diversificere din portefølje, er at investere gennem investeringsforeninger, men det giver større omkostninger. Investerer du frie midler, har beskatningen af enkeltaktier betydning for, hvordan du bedst indretter din portefølje. Kursgevinster på enkeltaktier i frie midler er nemlig realisationsbeskattet aktieindkomst.

Udbyttegivende investeringsforeninger er ikke realisationsbeskattede, da de jo netop skal udbetale udbytte hvert år, og det har en særlig betydning, hvis du er pensionist. De skyldes, at udbytter (positiv aktieindkomst) over 5000 kr. pr. år kan give modregning i folkepensionens pensionstillæg.

Sammenligner du realisationsbeskatning med løbende beskatning af udbytte eller lagerbeskatning så vil realisationsbeskatningen alt andet lige være billigst.  Har du modregninger så forværres denne effekt de fleste gange.

Læs den originale artikel fra Finanshuset Fredensborg.

Abonner på vores Youtube-kanal her:

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.