InvestorUgen

Konference om Aktionærdemokrati på CBS

Remote video URL
Der blev inviteret forskere, erhvervsfolk og mediefolk til konferencen på CBS d. 15 november for at tale om vigtigheden af, at vi som private investorer sammen med alle aktørerne på og omkring aktiemarkedet tager et fælles ansvar for at udvikle et sundt aktionærdemokrati, der giver selskaberne, investorerne og det omkringliggende samfund de bedste betingelser for vækst.