VP Securities

VP Securities (tidligere Værdipapircentralen) er et selskab, der elektronisk registrerer alle ejerskabsforhold og omsætning vedrørende værdipapirer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. VP Securities sikrer, at værdipapirerne er registreret i den respektive ejers navn.Læs mere


Tilbage til leksikon