Varighed

Et meget anvendt nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden udtrykker løbetiden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Varigheden er samtidigt et risikomål for en obligation, idet varigheden også måler kursfølsomheden over for små renteændringer. Kursen på en obligation med en varighed på 5 vil stige 5 procent i værdi ved en rentesænkning på 1 procentpoint.

 

Ved beregningen tages der hensyn til alle obligationens betalinger.Læs mere


Tilbage til leksikon