Underwriter

Finansiel institution, der garanterer hele eller dele af et selskabs nyudstedelse af værdipapirer (aktier eller obligationer). Det kan være en bank eller gruppe af banker, der garanterer en aktieemission.