Underwriter

Finansiel institution, der garanterer hele eller dele af et selskabs nyudstedelse af værdipapirer (aktier eller obligationer). Det kan være en bank eller gruppe af banker, der garanterer en aktieemission.Læs mere


Tilbage til leksikon