Udbytteskat

Udbytteskatten er skatten på et udbetalt aktieudbytte (se udbytte). I mange lande, herunder Danmark, indeholdes en aconto-skat før udbyttet udbetales til aktionæren. Aconto-skatten modregnes så senere i den endelige skat på udbyttet.