Treynor ratio

Mål for en porteføljes resultater. Tallet angiver merafkastet i forhold til den risikofrie rente, alt målt per risikoenhed. Risikoen måles ved porteføljens beta-værdi. Se også Sharpe ratio.Læs mere


Tilbage til leksikon