Realisationsprincip

Et skattemæssigt princip, hvorefter gevinst og tab først opgøres, når værdipapiret er solgt. Modstykket er lagerprincippet.