Payout ratio

Payout ratio eller udbetalingsgrad er et selskabs udbetalte udbytte i procent af nettoresultatet.