Overskudsgrad

Overskudsgrad eller EBIT-margin er resultatet af virksomhedens primære drift, det vil sige før renter og skat, i forhold til omsætningen. Det primære driftsresultat kaldes også EBIT (earnings before interest and tax). Jo højere overskudsgrad, desto bedre, da virksomheden dermed er mere modstandsdygtig over for udsving i rente, valuta, omsætning og omkostninger. Se også driftsresultat.Læs mere


Tilbage til leksikon