Median

Den midterste værdi i en sorteret talrække. Hvis der er ekstreme værdier i talrækken, giver medianen en bedre beskrivelse end gennemsnittet.