Lukket serie

Obligationsserie, hvor der ikke længere udstedes nye lån.