Likvide midler

Likvide midler er midler, man umiddelbart kan disponere over, dvs. bl.a. kontanter og bankindestående.Læs mere


Tilbage til leksikon