Kursspænd

Kursspænd/spænd/spread er forskellen mellem budkurs (købskurs) og udbudskurs (salgskurs) på børsen. Kursspændet er lavere for værdipapirer med livlig handel og for værdipapirer med en relativt stabil kurs (kursstabile værdipapirer).