Køb

“Køb” er en anbefalingsgrad, der siger, at aktien inden for en given periode forventes at ville udvikle sig væsentligt bedre end markedet generelt. Ud fra foretagne analyser anbefales det således at købe den pågældende aktie.