Kapitalindkomst

Den skattemæssige betegnelse for de skattepligtige indtægtsarter, der henhører under formueindtægt og -udgift. Renteindtægter og -udgifter, valutagevinster og kursgevinster på obligationer hører til her.Læs mere


Tilbage til leksikon