Handelsbalance

Handelsbalancen - også kaldet nettoeksporten - er en del af et lands betalingsbalance og viser landets indtægter og udgifter ved eksport og import af varer. Når eksporten overstiger importen er der overskud på handelsbalancen. Hvis importen overstiger eksporten er der underskud på handelsbalancen.