Glidende gennemsnit

Glidende gennemsnit anvendes for at se trendforandringer for et værdipapir eller et indeks. Et glidende gennemsnit viser gennemsnitskursen for den seneste periode og en middelværdi beregnes for den enkelte dag. Med disse to middelværdier fås et signal, når den korte middelværdi skærer den lange.

Sker skæringen nedefra, er det et købssignal - positiv trend. Sker skæringen oppefra, er det et salgssignal – negativ trend. Hvis der kun anvendes én middelværdi, får man signal når middelværdien bryder kurskurven. 50 dages glidende gennemsnit og 200 dages glidende gennemsnit er almindeligt anvendt.Læs mere


Tilbage til leksikon