Gældsomkostninger

Gældsomkostninger er de omkostninger, der påløber ved låneoptagelse. Heriblandt renteomkostninger og stiftelsesomkostninger.