Fundamental aktieanalyse

Fundamental aktieanalyse er en vurdering af en aktie gennem analyse af selskabets økonomiske situation, gevinstmuligheder og fremtidsudsigter. Analysen sker på baggrund af historiske oplysninger om selskabet, nøgletalsberegning og makroøkonomiske faktorer.