Eurodollar

US dollar indskud fra amerikanske banker uden for USA. I praksis oftest i Europa, deraf navnet.