Dækningsbidrag

En virksomheds dækningsbidrag angiver virksomhedens omsætning fratrukket variable omkostninger. Se også Resultatopgørelse.