CFD (contract for difference)

En CFD er et syntetisk produkt, derivat, hvilket betyder, at der ikke købes/sælges de rigtige aktier, men derimod en kontrakt, og man kan derfor f.eks. Ikke udnytte de stemmerettigheder, der følger af at eje en aktie. Det er alene kursdifferencer, der afregnes gennem kontrakten. Det er et instrument, der giver mulighed for at spekulere i både faldende og stigende markeder.Læs mere


Tilbage til leksikon