Central investorinformation

Et standardiseret 2-siders dokument, der beskriver en investeringsforening. Den er pligtig for alle europæiske investeringsforeninger. Dokumentet indeholder blandt andet en risikomærkning med en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 betegner de mest risikobetonede investeringsforeninger. Investeringsforeninger er pligtige at stille en opdateret version af Central Investorinformation til rådighed for alle. Engelsk: Key investor information document (KID)Læs mere


Tilbage til leksikon